Életünk tudatossággal és anélkül

A függő keletkezés folyamata

Életünk történéseit nagyobb távlatokban kell szemlélnünk.

A Függő Keletkezés tanából lehet megérteni az élet és szenvedés keletkezésének okát. Ennek megértése az első lépés a Nyolcrétű ösvényen.

Lehetőségeink behatároltak, de a cselekvési lehetőségeink mindig döntés eredményei. Felelősséget kell vállalni magunkért.

12 láncszemből álló folyamat a függő keletkezés törvényében

(1-2 kapcsolatban van az előző élettel, amely a mostani életet eredményezte.)

 1. Tudatlanság. Az igazság nem tudása, nem érteni a dolgok valódi természetét, a négy nemes igazságot. Ennek következtében jön létre a második láncszem:
 2. Szándékos cselekedetek a testi, beszédbeli, tudati szinteken, amelyeket üdvös és káros tudatállapotok hajtanak. Ezek feltétele a tudatlanság, s ezért keveredünk ezekbe a tettekbe. Ezek energiaminőségeket hordoznak.
 3. Karmikus hajtóerő hozza létre: újjászületési tudatosságot. Ez életünk első tudatos pillanatát jelenti. Mivel a tudatlanság feltétele volt a jelen életünket létrehozó karmikus energiának, ezért az újjászületési tudatosság a koncepció kialakulásának pillanatában merül fel. A szándék olyan, mint egy mag. Az újjászületési tudatosság pedig a magot tápláló anyag. A karmikus hajtóerők talaján jön létre ez a tudatosság, mint az élet kezdete.
 4. A tudatosság első pillanata miatt a teljes testi-tudati jelenség kialakul. A test minden eleme és a tudat minden alkotója.
 5. Ez vezet az érzékszervek kialakulásához.  Ez még a megszületés előtti kialakul. A hat érzékszervi észlelés alapja kialakul.
 6. Az érzékszervi észlelés lehetősége az alapja a kapcsolódásnak. Kapcsolat az érzékszerv és a tárgya között. És eközben jelen van az érzékelés tudati folyamata is, hiszen e nélkül nem jönne létre az érzékelés.
 7. A kapcsolat lehetősége alapozza meg az érzés felkeltődését. Ez lehet kellemes, kellemetlen vagy semleges.
 8. Az érzések hatására jön létre a vágy, mohóság hogy megszerezzünk valamit, vagy annak a vágya, hogy megszabaduljunk a kellemetlen érzetektől.
 9. Mivel a vágy megjelent, megjelenik a ragaszkodás, megragadás vagy elutasítás.
 10. Ennek következtében jönnek létre a tettek és a karmikus energiák, amelyek majd létrehozzák a következő életet meghatározó tudatosságot.
 11. Ennek hatására jön létre az újjászületés.
 12. A születés következtében pedig ismét kialakul a fájdalom, szomorúság és a halál.

A Buddha ennek a folyamatnak a lépéseit visszafelé tárta fel, keresve meditációban az okokat és következményeket.

A Buddha azt mondta, hogy a feledékenység az út a halálhoz. A tudatosság útja pedig az út a halhatatlansághoz. Ezt a láncolatot csak a tudatosság tudja szétszakítani.

Nem ragaszkodunk a kellemes érzésekhez és nem utasítjuk el a kellemetleneket, de nem is feledkezünk meg a semleges érzésekről.

Csak tapasztaljuk őket ragaszkodás nélkül.

A tudatosság minden pillanata egy kalapácsütés a láncolaton.

A tudatosság pedig boldogságérzettel jár.

De a tudatosság elérésének útján rengeteg fájdalommal és tökéletlenséggel kell szembenézni. Csak ekkor lehet a ragaszkodásmentességet és a szabadságot értékelni.


Tóth Andrea Beáta

www.szuletestrening.hu
www.vipassana.hu