Szülésfelkészítés aktuális kérdései

Tóth Andrea Beáta

Társadalmi helyzet 15 perc

I. Bizonyítékokon alapuló szülésfelkészítés alapelvei (Lamaze) 30 perc

Régi alapelvek korszerűsítése, ezért választottuk

Az anya-barát jelző fogalommá vált az amerikai CIMS szervezet megalakulása kezdetétől, 1996 óta.

Mit is jelent a „bizonyítékokon alapuló” orvoslás és anyai gondozás? Szemléletének jellemzője, hogy csak olyan eljárásokat fogad el különleges orvosi indok nélkül, amelyek az anyák és a babák számára bizonyítottan csak pozitív következménnyel járnak. Minden olyan eljárás esetén, amikor vannak negatív kutatási bizonyítékok, nem tartja anyababa-barátnak. Nem az a célja, hogy valamiről azt bizonyítsa, hogy nem árt. Csak azt fogadja el, amelyeket a kutatások hasznosnak tartanak és segítik a vajúdás, szülés és az anya-gyermek kapcsolat biztonságos kimenetelét.

In 1951, Dr. Fernand Lamaze introduced a method of childbirth in France by incorporating techniques he observed in Russia. This method, consisting of childbirth education classes, relaxation, breathing techniques and continuous emotional support from the father and a specially trained nurse, became known as “the Lamaze method.”

A 21-dik századi Lamaze alapelvei a születéssel kapcsolatban

 • A szülés normális, természetes és egészséges folyamat.
 • A szülés élménye mélyen hat a nőkre és családjaikra.
 • A nők belső bölcsessége vezeti őket a szülésen keresztül.
 • A nők önmagukba vetett bizalma és képessége, hogy szüljenek, felerősödhet, vagy lerombolódhat a segítő személyek és a helyszín hatása miatt.
 • A nőknek joguk van ahhoz, hogy rutin orvosi beavatkozások nélkül szülhessenek.
 • A szülés biztonságosan megtörténhet otthon, születés házakban és kórházakban.
 • A szülésfelkészítés képessé teszi a nőket arra, hogy informált döntéseket hozzanak az egészségügyi ellátással kapcsolatban, hogy tudják vállalni a felelősséget az egészségükért, hogy bízzanak a belső bölcsességükben.

A Szülésfelkészítésben történt változások az utóbbi évtizedben

A jelenlegi Lamaze nem az, ami 1960-ban volt.

A kutatások és a nők tapasztalataiból való tanulás változtatta meg a nézeteinket.

A szülés nem változott, csak az idők során a környezet változott és a szüléssel kapcsolatos felfogásunk.

1. A fájdalom átértelmezése

Kellemetlen mellékhatásnak tekintették a vajúdás során régebben.

A relaxációs és légzéstechnikák arra szolgáltak, hogy csökkentsék a fájdalom érzetét.

A normális szülés és vajúdás megértése során egyre nagyobb elfogadást nyert a fájdalom méltánylása és fontos szerepe.

A fájdalom a vajúdás alatt, mint más fájdalmak is védelmi szerepet játszanak. A fjdalomra válaszolhatunk mozgással, mint  a járkálás, helyváltoztatás, táncolás, amely nemcsak a babának segít abban, hogy forogjon és a medencében lejjebb kerüljön, de megvédi az anya testét is a folyamatban. A méhnyak tágulása során az oxitocin szint növekszik és a kontrakciók erősödnek, és egyre hatásosabbá válnak. Ahogyan a fájdalom növekszik, endorphin szabadul fel és ez segít elviselni az egyre erősebb kontrakciók iránti igényt és a baba leereszkedését. A fájdalomra való aktív válasz így nemcsak a kényelmet szolgálja, hanem a vajúdás folyamatát is segíti előrehaladni.

Mivel a vajudási fájdalom nem kötődik traumához, de ugyanakkor része egy normális, fiziológiai folyamatnak, ezért tekinthetjük olyan fájdalomnak, mint azokat a fájdalmakat, amelyek egy izgalmas kihívás részeként jelennek meg, pl. a hegymászás vagy más megterhelő tevékenységek közben

Ezek növelik az önbizalmat és az eufória, katarzis érzését.

Ezek az érzések képesek átalakítani a nők életét.

2. A légzés és a relaxáció újragondolása

Ezen passzív, de hatásos gyakorlatok ugyan jól megtanulhatóak, de az aktív vajúdás alatt nagyon behatárolt a használatuk. Ennél többre van szükség. A szülésfelkészítésen megtanulják a kismamák hogyan bánjanak a kontrakciókkal masszázs, sétálás, mozgások, hideg-meleg terápiák, vízterápia, táncolás, vajúdó labdák és egyéb technikák segítségével. Ezek segítenek a kontrakcióban jelennek lenni. Olyan módon, hogy nem félnek, hanem aktívan pihennek, ritmikusan a vajúdás tempójának megfelelően.

3. A vezető nyugdíjazása

A folyamatos érzelmi támogatás nagyon fontos szerepet játszik a vajúdás során. Az a személy, aki megmondja, hogy az anya mit csináljon és szerepekbe kényszeríti nem segíti a folyamatot.

A nők tudják, hogyan kell szülni, így a bíztatás és támogatás nagyon fontos, de nem a vezetés.

Az apák és a segítők azt tanulják a szülésfelkészítésen, hogy hogyan kell nyugodt, csöndes, támogató légkört kialakítani és megtanulják az alapvető kényelmi eljárásokat nyujtani a vajúdó nő számára. A nyugodt, figyelő jelenlét a legfontosabb tőlük.

4. A szülő környezet átalakítása

A helyszín nagyban befolyásolja a szülés lefolyását. Vannak dolgok, amelyek segítik a szülés folyamatát és vannak, amelyek gátolják, vagy rontják a menetét.

Támogatók: Hely a sétálásra, bútorok, amelyek mozgathatók, babzsákok, szülő labda, melegvizes kád.

Folyamatos egyszemélyes támogatás szükséges, ahogy a szülésznők szervezetei ajánlják.

Az elektromos magzati szívhang figyelő, intravénás kanül,  evéstől és ivástól való megfosztás, mozgásban való gátolás kizárólag orvosilag indokolt az esetben ajánlható.

A rutin beavatkozásoknak nincs előnye a kutatások szerint, mint az epidurális érzéstelenítés, beöntés, borotválás stb.

5. A baba-mama érintkezés elfogadása

Az első órák jelentősége a szülővé válás szempontjából. Kritikus jelentőségűek a baba és az anya számára.

6. A normális szülés visszaállítása

A Lamaze azt hiszi, hogy ha a normális szülés lesz újra a sztenderd, csak akkor lesz lehetősége az anyáknak valóban informáltan dönteni a szüléssel és a babájukkal kapcsolatban.

A Lamaze célja, hogy minden nő bizalommal szülhessen,  amely során szabadon válaszhat  a mozgás különböző útjai, módjai között, aki a családja és a szakemberek által támogatott közegben van, olyanokkal, akik  bíznak a szülésre való képességében.

II. Holisztikus szülésfelkészítés témakörei

A főbb témák, tevékenységek:

 • emlékeink a méhen belüli életről, a születésünkről
 • események, amelyek befolyásolhatják a szülés lefolyását (előző szülések, vetélések, abortuszok, várandósságok és méhen kívüli terhesség, halvaszületés és csecsemőhalál)
 • az érintés fontossága és jelentősége a várandósság és a szülés alatt
 • kötődés – elszakadás élmények a várandósság és a szülés alatt
 • egymásra figyelés képessége
 • fájdalom, félelem a fájdalomtól
 • szerepjátékok születés körüli konfliktusokkal
 • felkészülés egy nem mindennapi eseményre
 • rugalmas alkalmazkodás a váratlan helyzetekhez
 • szülési terv készítése- használata
 • a segítők szerepe és attitűdje
 • a belső önerő mozgósítása
 • informált döntés
 • a kompetens újszülött
 • igény szerinti szoptatás
 • az „elég jó” szülő
 • szülési élménybeszámolók, visszajelzések

– az anya és az apa rátalálhat az előző életciklusaiban még fel nem dolgozott szorongásaira, feszültségeire, s ezeket meg is tudja fogalmazni, fel tudja dolgozni

– a kölcsönös egymásra figyelés elsajátításának folyamatában segítséget kapnak arra, hogy egymás és születő gyermekük jelzéseit megtanulják felismerni és szülés közben is megértsék és teljesíteni tudják non-verbális jelzéseit, „kéréseit”

–  megfigyelhetnek néhány természetes, beavatkozásoktól mentes szülést és más korszerű, szüléssel, szülőséggel, szoptatással és babagondozással kapcsolatos történést filmen

– megismerhetik az elmúlt húsz év során készült, bizonyítékokon alapuló hazai, külföldi és WHO-kutatások eredményeit, és a WHO-ajánlásokat

– megismerhetik a jogaikat

– ezek alapján elkészíthetik saját szülési tervüket

– szituációs játékokban gyakorolhatják a várandósgondozás, a vizsgálatok, a szülés alatt és az utána várható intézményi és családi interakciós helyzeteket

– megtanulhatják, hogyan képviseljék saját maguk és gyermekük érdekeit és igényeit a tágabb családban és a szakemberek felé

A szülés-születésre – mint az első megküzdési élményre – való felkészülés a baba és a család életében ugyan nagyon hangsúlyos a program során, ám a középpontban mégis a kompetens szülővé válás, a születő család tagjainak kölcsönös egymásra hangolódása, együttműködése áll.

III. Szülésfelkészítés egyéni és csoportos formája

a. Centering Pregnancy Program – kutatási adatok és hatékonysága 2003.

Jeannette R. Ickovics, Trace S. Kershaw, Claire Westdahl, Sharon Schindler Rising,

Carrie Klima, Heather Reynolds, and Urania Magriples

A csoportosan végzett prenatális gondozás összehasonlítása az egyéni prenatális gondozással, a születési súly és a gesztációs idő függvényében.

458 főt érintett, akik a gesztációs idejük 24 hetében vagy az előtt csatlakoztak a programhoz; az anyák fele, akik hasonló gesztációs idővel rendelkeztek, csoportos prenatális gondozásban részesültek.

súllyal születtek az egyénileg gondozott anyák koraszülött gyermekeinél.

A csoportos prenatális gondozás magasabb születési súlyt eredményez, különösen a koraszülöttek esetében. A koraszülések száma is szignifikánsan kevesebb volt.

Ez a gondozási forma olyan strukturális innovációkat tesz lehetővé, melyek több időt biztosítanak a gondozó – páciens interakcióra, és ezáltal lehetőséget biztosítanak a klinikai, pszichológiai, szociális és viselkedéstani tényezők mélyebb feltárására,  hozzájárulva ezzel az egészséges várandóssághoz.

A Centering Pregnancy Program (CPP) egy olyan újító csoportos prenatális gondozási modell, melyet 1995-ben vezettek be a prenatális gondozási központokban szerte az USA-ban.(17) a CPP 10 jól meghatározott 2 órás találkozót tartalmaz, a Ezeken a csoportfoglalkozásokon, melyeken max. 12 hasonló gesztációs idejű nő vesz részt, tájékoztatást kapnak az alapvető prenatális rizikófaktorokról és azok felismeréséről, megosztják tapasztalataikat más nőkkel, és egyéb várandóssággal, szüléssel és gyermekneveléssel kapcsolatos módszereket és ismereteket tehetnek magukévá. A csoportot egy szülész-gondozó vezeti és egy olyan asszisztens, akit kifejezetten a CPProgram gondozási modelljének megfelelően képeztek ki.várandósság 16. hetétől a 40.-ig.

A CPP struktúrája specifikusan három esszenciális összetevőre épül: felmérés, oktatás és képességfejlesztés, valamint támogatás.

A találkozók témái a következők:1) prenatális táplálás és magzati fejlődés, 2) a várandósság normális kényelmetlenségei; 3.) ellazulás és vajúdás; 4.) család és gyermeknevelés; 5.) a szülés élménye, 6.) a várandósság döntéshelyzetei és egy szülési terv kidolgozása, 8.) posztpartum alkalmazkodás 9) az újszülött gondozása és 10.) mama és babagondozás (beleértve a posztpartum fogamzásgátlást is).

A gondozókat oly módon képezték, hogy a találkozásoknak ne didaktikus oktatás jellege legyen, hanem sokkal inkább egy kötetlen beszélgetés hangulatát idézze, amelyben ismereteket a gondozóktól és a pácienstársaktól egyaránt szerezhetünk.

Hisszük, hogy a hosszabb együtt töltött időben az egészséges várandósság pszichológiája jobban megérthetővé válik, több ismeretre és képességre lehet szert tenni, és végül az egészségsegítő és megőrző viselkedési formák jobban előtérbe kerülnek és kiszorítják az egészségre károsakat. Példának okáért, a csoport páciensek jóval hosszabb időt fordítanak a várandósság alatti megfelelő táplálkozás megtárgyalására, ami hatékonyabb súlygyarapodást és a táplálóbb ételek kiválasztását eredményezi, és ezzel hozzájárul a magzat súlygyarapodásához is. Ezeken felül a csoportos gondozás hozzájárulhat a magas rizikót jelentő szociális viselkedési normák visszaszorításához (pl. dohányzás). Egy másik potenciális mechanizmus az, hogy mivel a csoportgondozott anyák nagyobb támogatást kapnak, úgy érzik, hogy jobban felkészültek a vajúdásra és a szülésre, s ez által csökken  az a stressz is, ami koraszüléshez vezethetne.

Összegezve, a CPP intenzíven, többdimenziósan közelíti meg a gondozást, integrálva a klinikai és pszichológiai gondozást.

Általánosságban, a csoportos gondozás jótékony hatásai a következők: hatékonyabb tanulás és képességfejlesztés, motiválás és hozzáállás formálás, szociális támogatás, és a várandósság folyamatába való mélyebb belelátás a közös élettapasztalatok megosztása révén; a jótékony hatások azonban nem korlátozódnak csupán a fentebb említettekre. A csoportgondozás specifikus előnyét jelentik azon viselkedésminta változások megbeszélésének a lehetőségei, amelyek hozzájárulnak egy egészségesebb várandósság lehetőségéhez; olyan kényes témák megtárgyalása, mint a nemi erőszak és a szexuálisan terjedő betegségek (a csoportban ez minden nő számára nyitott lehetőség, még azoknak is, akik egy négyszemközti gondozáson nem mernék felvetni ezt a témát); a megnövekedett interaktív idő, amely hozzájárul a gondozó és a páciens viszonyának elmélyüléséhez, és ezzel segíti az ismeretek és módszerek jobb elsajátítását; segíti a csoport tagjainak kölcsönös támogatását. Vagyis a csoport tagjai egymást támogatva elősegíthetik az egészségesebb életmód elterjesztését, új, egészségesebb társadalmi normák kialakulását segítve ezzel.

b. Magyarországi egyéni és csoportos felkészítések tematikájából és módszereiből:

Csoportos tréningek

Aktív Szülés Program


Napvilág Születésház havi rendszerességgel

A tanfolyam programja, időtartama:

Szülés szülész-szemmel – Geréb Ági

Gyermekre várva, belső készülődés – Frigyes Juli kb. 12 30-ig
gáttorna-ízelítő Király Ágival, kb. 15 h-ig

Az újszülött – Király Ági
Megbeszélés szerint személyes konzultációk, személyes találkozások

Szülés bábaszemmel – Geréb Ági
Filmek és beszélgetések az asszonytársi segítőkkel, azaz, a doulákkal

Szoptatás – La Leche Liga, Sződy Judit

Várótermi beszélgetés.
A Várótermi beszélgetés helyett vagy mellett választható:
„Kilégzés” a hétköznapokból
Sorsműhely
Császármetszés

Hoppál Bori:
Szülj szíved szerint

1. Ismerkedés

 • Ismerkedés egymással
 • Ismerkedés az orvossal,avagy mire jó a szülési terv és mire nem?
 • Ismerkedés a fájdalommal
 • Ismerkedés a légzésünkkel
 • Vajúdás-világ, Szülés-táj

2. Alapok, kezdetek

 • Honnan fogom tudni, hogy elkezdődött?
 • Szülésindítás, gyorsítás – természetesen, mesterségesen
 • Mire figyelhetek, ha minden zavar?

3. Tánc a fájdalommal

 • A vajúdás első szakasza
 • Testhelyzetek, táncok
 • A fájdalom középpontja
 • A megnyílás csodája

4. Belemerülés a hullámokba

 • A vajúdás második szakasza
 • Fájdalomcsillapítás
 • Találkozás, barátkozás dúlákkal
 • Fájdalomspirál
 • Szülés-batyu

5. Együtt szülni (kispapás foglalkozás)

 • Meddig tart a fájdalom térben és időben?
 • Prérifarkasok üvöltése
 • Kitolási szak, testhelyzetek
 • Ritmusok, érintések, masszázsok

6. Együtt szülőnek lenni (kispapás foglalkozás)

 • A szülés labirintusában
 • Rejtett erőforrások mozgósítása
 • Filmnézés, beszélgetés
 • A szülés után – új feladatok, kihívások, szerepek

+ Igény szerint beiktathatunk egy foglalkozást  a szoptatásról

Papasmamas-dúlák: Pettik Ági és Gulyás kinga

A szülés  NEM egy pusztán orvosi, medikalizált esemény (még akkor sem, ha kórházban, szülészorvosi kísérettel történik), hanem egy mély, érzelmi beavatás-beavatódás a várandós nő életének egy új szakaszába.

A szülésre való készülődés lényege nem a szülészeti információk összegyűjtése, hanem saját magunk és önvalónk mélyebb megismerése és elfogadása.

A felkészítő kurzust tartó személy ebben a folyamatban kísérő, nem pedig valamiféle tanító, akitől a tudás úgymond magától átáramlik a készülődő édesanyába.

A szülésre való készülés egy állandóan változó, képlékeny, érzésekkel teli folyamat (mind a szülők, mind a kurzust tartó kísérő számára), nem pedig valami statikus, tudásról és technikákról szóló struktúra.

A szülők egyedi igényei határozzák meg az órák tematikáját.
A szülők legyen szülésük bármilyen (még ha epidurális, technologizált, vagy épp otthonszüléses is az) minden támogatást megérdemelnek.

Bár nem minden nő éli meg fájdalomként a szülési érzeteket, a fájdalommal jó szülés előtt foglalkozni, szembe nézni, mert ezzel  az, hogyan is éljük meg azokat a szülés során nagy mértékben változik.

A fájdalomkezelési technikák akkor tudnak hatékonyan működni, ha a hétköznapi élet részévé válnak, nem pedig ha csak a szüléskor úgymond felidézzük őket.
a, hat egymást követő csütörtököt töltünk együtt,  délután 16-19  óra között.

Tervezett tematika
6 + 2 = 8 × 2 óra
(lehetőleg) pároknak

I. Bevezető óra, érzelmi „elrugaszkodás”
a „saját kérdés” megfogalmazása
hitek, hiedelmek, családi történetek
félelmek, ijesztgető papír tigriseink
aggódás a várandósság lelki munkája
kapcsolat más asszonyokkal

II.  Praktikus
a „szülőhelyünk” előkészítése
a szülési terv– részletesen
és a szülési terv csapdái
szülészet–csecsemős osztály

III. A szülés
a vajúdás kemény munka („meló”)
hogy is tudom elhagyni az önuralmam, és az miért jó?
ezek a csontok a szülésre készültek…
állni és kitolni…
a császárról: hogyan SZÜLJÜNK császárral?

IV. A fájdalom
hiteink a fájdalomról
endorfinok
a fájdalom ekológiája
miért jó a dúla
fájdalomkezelési technikák
EDA és más fájdalomcsillapítási módok

V. A szülés után
szoptatás
a kötődő nevelésről

VI. Apák és szüléskísérő partnerek
praktikus és érzelmi szempontok a kísérők számára
szülési testhelyzetek közös gyakorlása
masszázs

—————————————————————————————————-
VII.
Szülési élmény beszámolók

VIII.
Hogyan legyünk épp jó anyák, ill. mi a baj a tökéletességgel

Sok beszélgetéssel, felkészítő filmek megtekintésével, sírással és nevetéssel… 🙂

Birthlight Jógaszülés-Gáborjáni Réka

holisztikus készülődés várandósoknak:
(kismama jóga, Shakti női jóga, babás jóga, szülésre és a
szülőségre felkészítő tanfolyamok, fájdalomkezelési kurzusok

A JógaSzülés – Kismama Jóga egy finom és holisztikus (tehát úgy testi, mint lelki) megközelí­tésmód, mely során jógázás, beszélgetések, a szülésre és a szülőségre  felkészítő tanfolyamok segítségével, közös munkával azon dolgozunk, hogy a várandósság időszaka mind testi, mind lelki értelemben a lehető legpozití­vabb és egészségesebb legyen a leendő édesanya és a pocakban lakó kisbaba számára.
A foglalkozások során a szülés folyamatával ismerkedünk meg. Minden vajúdási szakaszhoz azokat a jóga-gyakorlatokat, szülőpozíciókat vagy lazító légzéseket gyakoroljuk, melyek a legegyszerűbbek, a legkönnyebben „előhívhatóak”, tehát a leghasznosabbak.

FONTOS: én nem tanítok szülési légzéseket, mert a szülés közben a természetes légzés a legjobb. Azonban vannak olyan koncentrációs gyakorlatok, melyek abban segítenek, hogy ezt a laza, természetes légzést még a vajúdás munkájában is  megőrizni tudjuk.

További témák:

— az OFP (a baba fejének a szülőcsatornába való legoptimálisabb beilleszkedése) és a várandósság késői szakaszában lévő kismama mindennapos testtartása közti fontos kapcsolat;
—  a szülésre való mentális és érzelmi készültség
—  a lélegzet és a mozgás közös munkája: energizál, és fájdalmat csillapít
—  aktív szülési testhelyzetek
—  vizualizáció és relaxációs technikák a gyöngéd születés érdekében.

A félnapos tanfolyam mélyrelaxációval zárul, mely a frissen tanult technikák mélyebben történő beépülését hivatott szolgálni.
Az óra után pedig kötetlen beszélgetésre, és egy kellemes tea elfogyasztására nyílik mód. Ilyenkor az óra során felgyülemlett kérdéseket beszéljük át, de ugyanúgy fontosak a korábbi várandóssági, vagy akár szülések élményeinek egymással történő megosztása is.

A PróbaSzülés órák praktikus és „bárhová magunkkal vihető”, mert benső képességekhez való hozzáférést segítenek felszínre hozni.
Saját magunk belső eszköztára az, mely igazán segít nekünk és szülésnél jelenlévő partnerünknek abban, hogy babánkat az őt megillető méltósággal és meleg szeretettel szülhessük meg.

— Honnan is tudom, mikor kezdődik a szülés igazán?
— Hogy fogok elbírni a fájdalommal?
— Hogyan segíthetem a társamat a fájdalom elviselésében?
— Mely szülési testhelyzetek működnek a legjobban?

Az egy alkalmas, egy egész délelőttöt vagy délutánt betöltő foglalkozás során végigkövetjük a szülés fiziológiai, testi, mentális, és érzelmi folyamatát mind a szülő nő mind a szülést kísérő partner szempontjából is.

A kismama pedig barátságos és elfogadó környezetben hatékonyan, gyakorlati képességek elsajátításával készülhet életének egyik legfontosabb eseményére: a szülési folyamat minden szakaszára szóló, egyszerű testhelyzeteket, mozgásokat légzési és vizualizációs technikákat tanulhat. Hallhat a baba szülés közbeni, folyamatos helyezkedéséről, átélt élményeiről, ill. a szülési partner segítő szerepéről.

Aquanatal

Dúlatréning
(honlapcímek)

Alternatív és hagyományos felkészülés különbözőségei 10 perc
Egyéni felkészülés útjai
Orvosi kompetencia határai (mellérendelő viszony) mentálhigiénés

Könyvek: Gátmetszés, császármetszés, Michel Odent Császármetszés könyve