A kvantumtudatosság szintjei

Stephen Wolinsky elmélete alapján

1. szint

A tudatom tartalmainak megfigyelőjeként (mint a gondolatok, érzések, érzelmek, ingerek, érzetek, asszociációk)  több vagyok, mint csupán a tudattartalmaim.

A meditációs tapasztalatok sarkköve a megfigyelői gyakorlat és a tudatosság arról, hogy mi megy végbe a testben és a tudatban.

Amikor valaki felismeri, hogy nem azonos a gondolataival, érzéseivel stb. Akkor rájön, hogy a tudatosság ezektől a tartalmaktól független tényező. Megfigyelői jelenlét,

2. szint

Minden (gondolat, érzés, érzelem, inger, érzet, asszociáció) energiából áll.

A fizikusok tapasztalatai nyomán leírható, hogy a világegyetem energiából, térből, tömegből és időből áll.

A második szinten  az energiával való kapcsolatunkat tapasztaljuk meg.

Minden tényező alatt egy energia áramlás tapasztalható. Minden ugyanabból az energiából épül fel.

3. szint

Én vagyok a létrehozója annak, amit megfigyelek.

Werner Heisenberg: Bizonytalanság elv

Bebizonyította, hogy a megfigyelő hozza létre azt, amit megfigyel.

MI hozzuk létre a szublektív tapasztalatainkat.

 

Kvantum fizika: Megfigyelő által létrehozott valóság fogalma.

 

1, NIncsen valóság a megfigyelés nélkül.

2, A megfigyelés hozza létre a valóságot.

 

Ha megérted, hogy te teremted a valóságodat, akkor abbahagyhatod ezt a teremtést.

4. szint

A fizikai uneverzum Energiából, Térből, Tömegből és Időből  áll.

Ezen a  szinten többet tanulunk az univerzum idő aspektusából. Hogyan teremtjük az időkoncepciót?

5. szint

A Tér, amely mindig jelen van az univerzumban. Kapcsolatba kerülünk a Tér változatlan természetével.

Megvizsgáljuk, hogy a térrel kapcsoatba kerülve, hogyan változnak a tapasztalataink.

A kvantum pszichológia határtalan szabadságérzetét lehet itt megtapasztalni.

6. szint

Minden behatol minden másba.

A tudati tényezőket elválasztó határok szűnnek meg.

7. szint

Minden ürességből épül fel, a forma is condenzált üresség.

Minden ugyanabból a szubsztanciából épül fel.